Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Podstawowe informacje o Związku Zawodowym „Budowlani”

DSCN1238_www

Związek Zawodowy „Budowlani” działa w następujących branżach:

  • BUDOWNICTWO

  • PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  • SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA

  • PRZEMYSŁ DRZEWNY I MEBLOWY

  • LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

  • BRANŻE POKREWNE (ceramika, obsługa nieruchomości, ochrona zdrowia, edukacja zawodowa)

Zrzesza blisko 11 tysięcy członków w ponad 260 organizacjach podstawowych w całej Polsce.


KRÓTKO O NAS…

Związek Zawodowy „Budowlani” jest jednolitą ogólnopolską organizacją związkową zrzeszającą ponad 11 tysięcy pracowników budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej i obsługi nieruchomości, leśnictwa i ochrony środowiska, przemysłu drzewnego, meblarskiego, płytowego i wszystkich branż pokrewnych. „Budowlani są organizacją z 125 letnią tradycją, prawnym następcą wielu związków zawodowych działających w sektorach aktywności Związku.

Członkowie ZZ „Budowlani” działają w ponad 260 organizacjach podstawowych (zakładowych i międzyzakładowych) w 14 Okręgach, których teren działania pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju.

Najwyższym organem Związku jest Kongres odbywający się raz na 5 lat. Pracami ZZ „Budowlani” kieruje Rada Krajowa, oraz Zarząd Krajowy i Przewodniczący Związku. W ramach „Budowlanych” działają Krajowe Sekcje Pracowników powoływane w celu reprezentacji interesów poszczególnych sektorów.

Związek Zawodowy „Budowlani” w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawie o Związkach Zawodowych, Kodeksie Pracy oraz innych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie rynku pracy, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Podstawą działalności Związku jest jego Statut.

Związek Zawodowy „Budowlani” jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (BWI), członkiem Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW) oraz stroną porozumień o współpracy podpisanych z wieloma związkami zawodowymi branży budowlanej i drzewnej. Bliskie robocze kontakty z naszymi związkowymi partnerami, szczególnie w odniesieniu do naszego regionu, są konieczne ze względu na postępującą globalizację przemysłu budowlanego i drzewnego.

EFBWW

BWI

Związek działa na rzecz tworzenia układów zbiorowych pracy na różnych szczeblach, realizacji porozumień i umów społecznych oraz obrony osiągniętych uprawnień. Podejmuje inicjatywy na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, edukacji zawodowej i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej. Szczególną wagę ZZ „Budowlani” przywiązuje do działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w sektorach, w których działa.

Związek Zawodowy „Budowlani” udziela pomocy prawnej, podejmuje interwencje w konfliktach miedzy członkami Związku i pracodawcą, inicjuje i organizuje pomoc swoim członkom. Związek prowadzi tez szeroką działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą, socjalną, wypoczynkową, kulturalną, sportowo-rekreacyjną. Dla uzyskania środków na realizacje zadań statutowych Związek podejmuje również działalność gospodarczą.

Związek realizuje wiele projektów międzynarodowych i krajowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej korzystając z licznych kontaktów z wieloma krajowymi i europejskimi organizacjami i podmiotami.

Związek Zawodowy „Budowlani” jest otwarty na dialog społeczny. Jest współzałożycielem Trójstronnego Zespołu ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. „Budowlani” prowadzą dialog i podejmują wiele nowych inicjatyw w oparciu o porozumienia o współpracy z największymi związkami pracodawców działającymi w odpowiednich sektorach.

Członkami Związku Zawodowego „Budowlani” mogą zostać pracownicy wykonujący zawody budowlane, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu drzewnego, leśnictwa i ochrony środowiska, przemysłu meblarskiego, płytowego i branż pokrewnych zatrudnieni we wszelkich podmiotach gospodarczych a także pracownicy innych zawodów zatrudnieni w spółdzielczości mieszkaniowej, jednostkach komunalnych oraz pracownicy szkolnictwa działający na rzecz wymienionych zawodów. Członkiem związku może być także osoba, która była zatrudniona w branży budowlanej i przeszła na emeryturę lub rentę albo czasowo pozostaje bez pracy, a także osoba samozatrudniona w jednej z wymienionych branż.  Zrzeszanie w Związku osobom zatrudnionym w małych firmach, samozatrudnionym i bezrobotnym umożliwiają organizacje międzyzakładowe działające przy Okręgach ZZ „Budowlani”.

Związek Zawodowy „Budowlani” jest sygnatariuszem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych i dla Parków Narodowych.


Betka