Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Z PRAC KOMITETU WYKONAWCZEGO EFBWW

W Brukseli 7 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa. W porządku obrad znalazło się ponad dwadzieścia tematów. Ze względu na ograniczony czas i ożywioną dyskusję na temat sytuacji finansowej i charakteru współpracy EFBWW – BWI członkom Komitetu udało się omówić tylko niektóre z nich.

Audytorzy EFBWW przedstawili raport dotyczący sytuacji finansowej Federacji. Wynika z niego, że konieczne jest wprowadzenie rozwiązania strukturalnego, które zmieni trwająca od lat, niestabilna sytuację. Jednym z elementów tego rozwiązania jest podniesienie składki EFBWW do 1 euro od członka organizacji zrzeszonej. Obecnie składka wynosi 0,6 euro. Wszyscy zabierający głos w dyskusji podkreślali konieczność zwiększenia funduszy EFBWW i jednocześnie zachowania pełnej niezależności organizacji.

Związki belgijskie AC ABVV, ACV BIE, fiński Rakennusliitto, francuskie FNCB-CFDT, FO, FNSCBA CGT, włoskie FeNEAL-UIL, FILLEA-CGIL, holenderskie FNV, CNV Vakmensen, luksemburski OGB-L i polski Budowlani wyraziły swoje poparcie dla idei podniesienia opłaty składki do 1 euro. Austriacki GBH także dopuścił wzrost składki. Członkowie Komitetu podkreślali, że ważne jest zapewnienie ciągłości działań EFBWW. Natomiast niemiecki IG BAU i brytyjski UNITE zgłosiły swoje wątpliwości. Według nich wiele związków obecnie doświadcza poważnych trudności finansowych związanych z utratą członkostwa. W związku z tym trzeba kwestie podniesienia składki omówić indywidualnie ze wszystkimi organizacjami. Znaczna niepewność związana z Brexit stanowi dodatkowy problem dla związków Wielkiej Brytanii.

Tematem wiążącym się z powyższym był projekt porozumienia strukturalnego BWI-EFBWW przedstawiony przez Przewodniczących obydwu Federacji. Dyskusja na ten temat była bardzo gorąca. Większość członków Komitetu podkreślała konieczność utrzymania dwóch niezależnych organizacji i potrzebę wyznaczenia czytelnych, nie pokrywających się obszarów aktywności EFBWW i BWI w Europie. Zbigniew Janowski zabierając głos podkreślił, że ​​dotychczasowe informacje na temat porozumienia spowodowały zamieszanie i nie są jasne dla związków zrzeszonych w EFBWW. Najważniejsza jest wiedza, jak będzie rozdysponowana praca: jakie będą cele europejskie obydwu Federacji. Zaapelował o większą transparentność prac nad porozumieniem, biorąc pod uwagę fakt, że BWI odbywa swój Kongres pod koniec bieżącego roku a propozycje przewodniczących Federacji zakładają zmiany statutowe w obydwu organizacjach.

W kolejnym punkcie porządku obrad przedstawiciel szwedzkiego Byggnads przedstawił założenia i przebieg bardzo interesującej kampanii „anty-macho” w firmach budowlanych promującej równouprawnienie.

Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem prac Komisji Europejskiej w obszarze przeglądu dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Sekretariat EFBWW poinformował o zbliżających się seminariach nt. migracji ekonomicznych w budownictwie a także poinformował zebranych o zaawansowaniu prac nad tzw. europejską elektroniczną kartą usług. Partnerzy społeczni w budownictwie są zdecydowanie przeciwni wprowadzeniu jej w sektorze. Zbigniew Janowski poinformował członków Komitetu, że Budowlani w pełni popierają i propagują stanowisko EFBWW. Takie stanowisko zostało zaprezentowane podczas konferencji organizowanej przez polskie Ministerstwo Rozwoju z udziałem Komisarz Bieńkowskiej a Zbigniew Janowski miał okazję do wyrażenia negatywnej opinii razem z dyrektorem Ulrichem Petzoldem z FIEC.

Komitet Wykonawczy dokonał analizy stanu prac nad przeglądem dyrektywy dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagennych zwracając uwagę na proponowane nowe limity ekspozycji. Generalnie proponowane rozwiązania są korzystne dla pracowników budownictwa narażonych na pracę ze substancjami szkodliwymi. EFBWW rozpoczyna także nowy projekt dotyczący pracy w ekspozycji na azbest w budynkach.

Komitet wykonawczy wyraził swoje zaniepokojenie opóźnieniem prac nad tzw. Europejskim filarem praw socjalnych mającym dawać szersze gwarancje pracownikom w UE.

W posiedzeniu Komitetu Wykonawczego brali udział Zbigniew Janowski, członek Komitetu i Jakub Kus, sekretarz ZZ Budowlani. Niepokój budzi fakt, że po raz kolejny przedstawiciele ZZ Budowlani byli jedynymi reprezentantami związków z nowych krajów UE.