Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Krajowy Punkt Kontaktowy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju powstała w 1960 r. skupia 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Jest organizacją międzynarodową o profilu ekonomicznym wspierającą państwa członkowskie w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Polska należy do OECD od 1996 roku.

Czym jest Krajowy Punkt Kontaktowy OECD?

Rządy krajów, które deklarują przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, zobowiązane są do utworzenia Krajowych Punktów Kontaktowych OECD (KPK OECD). Głównym zadaniem KPK OECD jest upowszechnianie Wytycznych OECD oraz rozpatrywanie zawiadomień dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych naruszających Wytyczne. W Polsce KPK OECD utworzony został w 1998 roku w strukturze administracji centralnej (Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki). W 2001 r. KPK OECD został przeniesiony do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ). Od 2016 r. funkcjonuje w Ministerstwie Rozwoju.

Krajowe Punkty Kontaktowe OECD funkcjonują we wszystkich 35 krajach należących do OECD oraz w 13 krajach niezrzeszonych w OECD ale wdrażających Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Argentyna, Brazylia, Egipt, Jordania, Kazachstan, Litwa, Kolumbia, Kostaryka, Maroko, Peru, Rumunia, Tunezja, Ukraina).

Jednym z zadań KPK OECD jest rozpatrywanie zawiadomień dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych naruszających Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które stanowią jeden ze standardów odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wielonarodowe w prowadzonej przez siebie działalności narusza Wytyczne, możliwe jest złożenie zawiadomienia do KPK OECD, korzystając z procedury składania zawiadomienia. KPK OECD po zapoznaniu się ze sprawą i po przyjęciu jej do rozpatrzenia udziela stronom pomocy mającej na celu rozwiązanie kwestii spornej, w tym może zaproponować postępowanie mediacyjne. Celem mediacji jest znalezienie przez strony wspólnego rozwiązania problemu. Należy podkreślić, że rozpatrzenie sprawy przez KPK OECD nie ma charakteru sądowniczego.

Zawiadomienie o naruszeniu Wytycznych OECD, zgodnie z ich treścią, może złożyć każda zainteresowana strona, jak np. społeczność lub jej członek, grupa pracowników lub osoby indywidualne poszkodowane przez działania przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje pozarządowe itp. Składający zawiadomienie nie musi być jednocześnie poszkodowanym, musi natomiast wykazać swój związek ze sprawą np. posiadanie w misji lub celach organizacji wspierania spraw danego typu.
Szczegółowe informacje dotyczące KPK OECD, w tym opis procedury złożenia zawiadomienia, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:  http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/krajowy-punkt-kontaktowy-oecd/

Kontakt:
Krajowy Punkt Kontaktowy OECD
Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
e-mail: kpk.oecd@mr.gov.pl
tel.: 22 273 84 99, 22 273 71 16

(źródło MR)