Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Na początku sierpnia br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmieniającą zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Nowela wprowadza m.in. opłatę 30 zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.
Nowe rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczą tych cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy wykonują pracę krótkoterminową i których dotyczy procedura uproszczonego dostępu do rynku pracy w naszym kraju.

Oprócz zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostanie nowe zezwolenie na pracę sezonową, wydawane przez starostę na okres dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym. Starosta rozpatrywać ma wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę będzie określany także pracodawca użytkownik.

Wprowadza się opłatę (w planowanej i określonej w rozporządzeniu wysokości 30 zł) za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców. Ma to zapewnić Urzędom Pracy dodatkowe środki na obsługę cudzoziemców i jednocześnie pomóc w ograniczaniu nadużyć przy składaniu oświadczeń przez pracodawców. Z kontroli PIP przeprowadzonych w 2015 r. wynika, że ponad 30 proc. cudzoziemców nie podjęło pracy u tego pracodawcy, który wystawił oświadczenie, że ich zatrudni. PIP sprawdziła w 2015 r. około 20 tys. oświadczeń pracodawców. Sektor budowlany jest jednym z najczęściej wskazywanych w oświadczeniach.

Oświadczenie nie będzie zostać wpisane do ewidencji, jeżeli urząd uzna, że zostało ono złożone dla pozoru, lub będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu. Praca na podstawie oświadczenia, wpisywanego do ewidencji przez starostę, będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca składający oświadczenie obowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Powstaje obowiązek informowania o okolicznościach podjęcia pracy przez cudzoziemca a także o podjęciu, bądź niepodjęciu przez niego pracy.

Powstanie także rejestr pracy cudzoziemców zawierający informacje o wszystkich formach zatrudnienia: na podstawie klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, która byłaby wykonywana po dniu 3 grudnia 2018 r. oraz z wyjątkiem przepisów o przekazywaniu przez organy Krajowej Administracji Skarbowej wojewodom i starostom informacji o podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom.

(red/źródło: www prezydent.rp)